Noituus
 

VISIOMME JA TAVOITTEEMME

Tavoitteemme on tarjota luotettavaa, tutkimukseen perustuvaa tietoa noidista, taikuudesta ja noitavainoista Suomessa ja muualla maailmassa. Tiedot perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja alkuperäislähteiden kriittiseen analyysiin. Me emme tarjoa humpuukia.

Meidän mielestämme myös nettisivuilla julkaistun tutkimuksen tulee täyttää samat tieteelliset kriteerit kuin parhaimman akateemisen tutkimuksen ylipäänsä. Katsomme niin ikään, että nettisivuilla myös muun aineiston tulee olla parhaimpien moraalisten ja tiedollisten vaatimusten tasolla.

Näillä sivuilla käsitellään myös vaikeita ja pelottavia asioita, kuten väkivaltaa ja uskonnollista hurmoshenkisyyttä. Vaikka tosiasioita punnitaan asiallisesti ja kiihkottomasti, kaikki aineisto ei ehkä sovellu lasten tutkittavaksi. Sen vuoksi neuvomme alle 12-vuotiaiden lasten vanhempia tarkistamaan, että he pitävät noitasivujamme lapsilleen sopivina, jos heidän lapsensa vierailevat sivuillamme ilman vanhempien ohjausta.

Kaikki huomautukset noitasivujemme sisällöstä pyydämme laittamaan meille. Vastaamme tärkeimpiin asiallisiin ja tähdellisiin huomautuksiin, mutta pyydämme ymmärrystä sille, että muiden työtehtävien vuoksi vastauksemme voi viipyä kolme-neljä viikkoa.

Suuren työmäärän vuoksi meillä ei ole mahdollisuuksia vastata kaikkiin tiedusteluihin erikseen. Nimettömiin ja osoitteettomiin tiedusteluihin emme vastaa lainkaan, ellei asialla ole poikkeuksellisen suurta yleistä merkitystä.

Harkintamme mukaan voimme julkaista lukijoidemme kommentteja sivuillamme, jos saamme siihen kirjoittajan luvan ja jos voimme varmistua kirjoittajan henkilöllisyydestä.

Sivuja täydennetään 2-3 kertaa vuodessa, mutta vähäisiä muutoksia voidaan tehdä useammin.