Johdanto | Minä ja historia | Mitä muuta historia on? | Kenen historia?

1.HISTORIA JA MINÄ

Historia tarkoittaa montaa asiaa. Se tarkoittaa menneisyyttä sellaisenaan, menneisyydestä laadittua esitystä eli kertomusta ja menneisyyttä koskevaa tutkimusta. Historialla on myös henkilökohtainen ulottuvuus. Jokainen meistä on osa historiaa, kullakin on oma historiansa ja erilaisia historiankäsityksiä. Ensimmäisen oppitunnin tavoite on, että pohdit omaa suhdettasi historiaan, mitä se sinulle merkitsee ja miksi olet siitä kiinnostunut. Historiantutkimuksen ensimmäinen ehto on, että joku on menneisyydestään kiinnostunut.

Tämä oppitunti koostuu kolmesta osasta:

  1. Minä ja historia
  2. Mitä muuta historia on?
  3. Kenen historia?

Tehtävät
Esittele itsesi kurssin keskustelualueella "Minä ja historia" ja pohdi mitä historia sinulle merkitsee. Kerro miten ja miksi kiinnostuit historiasta? Miten sijoitat itsesi historiaan - ensi tuntumalta. Kirjoita lyhyesti mutta ajatuksella.

Näiden tehtävien lisäksi voit lähettää kysymyksiä oppitunnin teemasta sekä yhteiselle keskustelualueelle että opettajalle. Voit kommentoida muiden näkemyksiä.

Alla oleva kirjalista ei ole pakollista luettavaa, mutta antaa intoa niille, jotka haluavat tietää heti enemmän.Kirjallisuutta:

Carr, Edward Hallet: Mitä historia on. Suom. Sirkka Ahonen. Helsinki: Otava 1963.

Collingwood, R.G: The Idea of History. London: Oxford University Press 1946.

Heikkinen, Antero: Menneisyyttä rakentamassa. Helsinki: Yliopistopaino 1996.

Historiaa tutkimaan. Toim. Jorma Tiainen ja Ilkka Nummela. Jyväskylä: Atena 1996.

Huizinga, Johan: Historian olemus. Esseitä ja tutkielmia. Helsinki: WSOY 1967.

Hyrkkänen, Markku: Aatehistorian mieli. Tampere: Vastapaino 2002.

Jokapäiväinen historia. Toim. Jorma Kalela ja Ilari Lindroos. Tietolipas 177. Helsinki: SKS 2001.

Kalela, Jorma: Historiantutkimus ja historia. Helsinki: Gaudeamus 2000.

Marwick, Arthur: The New Nature of History. London: Palgrave 2001.

Renvall, Pentti: Nykyaja historiantutkimus. Helsinki: WSOY 1965.

Stanford, Michael: A Companion to the Study of History. Oxford: Blackwell 1995.

von Wright, Georg Henrik: Ihminen kulttuurin murroksessa. Keuruu: Otava 1996.

Takaisin kurssin etusivulle