Pitkän aikavälin kansainvälinen tutkimus

Tutkimushankkeessa Tiede, tutkijat, yliopistot ja innovaatiokeskukset kaupunkien menestystekijöinä selvitetään usealla eri tasolla tiedemaailman kansainvälistä verkottumista sekä huippututkijoiden ja heidän tutkimusryhmiensä merkitystä tieteen maailmassa. Tutkimuksen kohteena on niin ikään huippututkimuksen jälkivaikutus. Uutta ja innovatiivista on tutkia yksilöitä sekä heidän urakehitystään huippututkijaksi.

Tutkimus on lähtenyt liikkeelle yksittäisistä tutkijoista, heidän elämäntilanteistaan, tutkimustyötä edistävistä tai hidastavista tekijöistä, heidän liikkuvuudestaan, kansainvälisyydestään, viiteryhmästään ja motivaatioistaan ja päätyy siihen, minkälaisia huippuyksikköjä syntyi menneisyydessä ja minkälaiset ovat olleet pitkän aikavälin kerrannaisvaikutukset tieteen kenttään ja yliopistoympäristöön sekä kaupunkeihin.

Tutkimustyö on edennyt kolmella tasolla: yksilöiden (suomalaiset eri alojen huippututkijat, Nobel-palkinnon saaneet, pakolaisiksi joutuneet tutkijat), innovatiivisten ympäristöjen (centres of excellence in history) ja kaupunkien tasolla.

Tutkijoiden urasta selvitetään heidän liikkuvuuttaan ja julkaisuprofiiliaan, heidän tieteellisiä läpimurtojaan ja niiden kerrannaisvaikutuksia tutkimusympäristöihin ja koko yliopistoyhteisöön sekä tieteen paradigmojen muutoksiin. Tutkimustuloksia voidaan suoraan hyödyntää ja soveltaa käytäntöön osaamiskeskustyyppisiä järjestelmiä edelleen.


Tampereen yliopiston uudisrakennuksia keväällä 2005. (kuva: Erkki Karén)

Tutkimusprojektia rahoittaa Suomen Akatemia (2002-2007) ja sen tutkijat työskentelevät Tampereen yliopiston Historiatieteen laitoksella. Hankkeen johtajana toimii akatemiaprofessori Marjatta Hietala.

Copyright © 2005 Timo Vilén, Marjatta Hietala, Aulikki Litzen, Mervi Kaarninen, Timo Rui, Sampsa Kaataja, Kirsi Ahonen, Mikko Lahtinen.