etusivu
info
haku
muistatko?

KAUPUNKI 1918-40

ALUE

Kaupunginosat
Teksti, kuviot Jouni Keskinen

Kaupunginosa XII - Väestö

[RAKENNUSKANNAN MUUTOKSET] [VÄESTÖ] [SOSIAALISET OLOT]

Kyttälä oli kärsinyt pahoja tuhoja kansalaissodan aikana ja myös kaupunginosan XII väestö väheni jyrkästi vuoden 1918 yli 1800:sta vuoden 1920 alle tuhanteen asukkaaseen. Vuodesta 1921 lähtien asukasmäärä kääntyi kuitenkin selvään nousuun joka kesti aina vuoteen 1929, jolloin ilmeisesti alkanut lamakausi hyydytti väestönkasvun. Koko 1930-luvun ajan XII kaupunginosan väestömäärä pysyi suhteellisen vakiona noin 1600 asukkaan tienoilla tehden tilapäisesti pienen piikin vuoden 1938 tienoilla.

Kaupunginosan XII väestömäärät 1920-40

Kaupunginosan XII väestön niukka enemmistö eli hieman yli puolet kuului vuonna 1939 työväestöön. Kaupunginosassa asui myös suhteellisen paljon varakasta väestöä, jonka määrä yhdessä palvelusväen muodosti yli neljänneksen kaupunginosan asukkaista. Keskiluokkaan laskettavien osuudeksi jäi noin 35%. Asukkaista valtaosa oli Tampereelle tyypilliseen tapaan naisia. Vuoden 1930 väestönlaskennassa naisia oli kaupunginosan XII väestöstä lähes 60% ja vuonna 1940 hieman vähemmän eli 57,5%.

Kielellisesti Kyttälän eteläosa oli muuhun Tampereeseen verrattuna varsin "kansainvälistä" aluetta. Ruotsia puhuvia oli kaupunginosan asukkaista vuoden 1930 väestönlaskennassa yli 5% kun koko Tampereella ruotsinkielisten osuus jäi alle kolmen prosentin. Muita kuin suomea tai ruotsia puhuvia oli kaupunginosan XII asukkaista peräti noin 2,7%. Määrä ei tunnu hurjalta mutta se oli suhteellisesti enemmän kuin missään muussa Tampereen kaupunginosassa. Tämä hieman yli 40 asukkaan ryhmää selittää todennäköisesti kaupunginosassa sijainnut ortodoksinen eli ns. venäläinen kirkko, joka keräsi ympärilleen Tampereen venäjänkielistä väestöä.

Lähteet:
Jutikkala Eino, Tampereen historia III, Tampere 1979.
Kertomukset Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta, Terveydenhoitolautakunnan toimintakertomukset 1918-1939.
Tampereen tilastollinen vuosikirja 1948, s. 28-29.
Lunnas Raija, Tampereen linja-autoliikenne 1920-1939, Liite 1. Tampereen kaupungin väkiluku kaupunginosittain, Pro-gradu Tampereen yliopistossa 1978.
 
koski 1918-1940 työ 1918-1940 arki 1918-1940 valta 1918-1940 liikkuminen 1918-1940 kulttuuri 1918-1940 kaupunki lyhyesti Kaupunki 1940-1960 kaupunki 1900-1918 kaupunki 1870-1900