Johdanto
Kirjaston esittely
TiedonhankintaTiedonhaku
Tiedonlähteet
Tiedonhaun arviointi
Viittauskaytännöt
Palautelomake

Viittauskäytännöt

Tieteelliseen kirjoittamiseen kuuluu olennaisesti se, että tuodaan selkeästi esille, kenen kirjoittamiin teksteihin viitataan. Myös julkaisujen tunnistetiedot on esitettävä, jotta lukija voi halutessaan etsiä alkuperäisen tekstin luettavakseen. Lähdeviittaukset ilmaisevat myös tekijänoikeudelliset suhteet. Tutkijan etiikkaan kuuluu ilmaista, milloin on kyse omasta tekstistä ja milloin asia on lainattu tai referoitu jonkun muun tekstistä.

Viittauskäytännöt muodostuvat kahdesta osasta, lähdeviitteestä ja lähdeluettelosta. Lähdeviite tekstissä ohjaa julkaisun lopussa olevaan lähdeluetteloon (kirjallisuusluetteloon). Lähdeviitteiden merkitsemistapoja on useita ja niissä on paljon eri käytäntöjä.

Monet yliopiston laitokset ovat sopineet painettujen ja elektronisten julkaisujen viittauskäytännöistä. Käytännöt kuitenkin vaihtelevat tieteenaloittain, tiedekunnittain ja laitoksittain, joten on aina hyvä erikseen tarkistaa kunkin laitoksen ohjeet.

Tekijänoikeus

Tekijänoikeus syntyy, kun teos on luotu. Suojan saamiseksi teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys eli yltää teostasoon. Suojattu teos on tekijänsä luovan työn omaperäinen tulos. Tekijänoikeuden saaminen ei edellytä rekisteröintiä, ilmoitusta tai muunlaisen muotovaatimuksen täyttämistä. Tekijänoikeus ei suojaa kuitenkaan aihetta, ideaa, metodia, periaatetta, tietosisältöä tai juonta.

Uudistunut tekijänoikeuslaki

Vuoden 2006 alussa uudistuneen lainsäädännön myötä tiedostojen jakelu esimerkiksi internetissä ilman lupaa on kiellettyä. Täysin vapaasti aineistoa saa kopioida yksityiseen käyttöön, jos aineisto on laillisesti saatettu yleisön saataville ja jollei tekninen suojaus estä kopiointia. Laittomien aineistojen lataaminen internetistä omalle koneelle on kiellettyä. Tietokoneohjelmasta saa entiseen tapaan tehdä varmuuskopion.

Lisätietoja uudistuneesta tekijänoikeuslaista löydät täältä.

Tekijänoikeudet ja internet

Olemassa olevia tekijänoikeuslakeja voidaan soveltaa myös Internetiin. Tekijänoikeuslait ovat usein kansallisia ja voimassa ainoastaan omassa maassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että on vaikea kontrolloida sellaista maailmanlaajuista välittäjää kuin Internet on.

Suomen lainsäädännön mukaan ei ole luvallista kopioida toisten tekijänoikeudellisesti suojattuja tekstejä ja laittaa niitä yksityisesti omalle kotisivulle. Jos ne asetetaan saataville Internetin kautta, niitä ei katsota otetun yksityiseen käyttöön. Siinä tapauksessa kopiointi katsotaan tekijänoikeuksien loukkaukseksi.

Linkittäminen

Linkittäminen toisille www-sivuille on luvallista ilman erillistä lupaa, jos linkkiä klikattaessa käy selkeästi ilmi, että siirrytään toiselle www-sivulle. Hyvän tavan mukaista on ilmoittaa linkistä tekijälle.

Sitaatti

Teoksen siteeraaminen on luvallista, jos se tapahtuu hyvien tapojen mukaisesti ja jos sitaatilla on asiallinen yhteys teokseen, jossa sitaattia käytetään. Hyvän tavan mukaista on esimerkiksi se, että tekstissä toistetaan muutaman lauseen mittainen osa toisen tekstistä. Yleensä tieteellisissä esityksissä on luvallista siteerata mittavampiakin otteita. Näin ollen on luvallista käyttää sitaatteja artikkeleista ja kirjoista kotisivullaan, jos viitataan lähteeseen.

On kuitenkin muistettava, että esimerkiksi valokuvia tai grafiikkaa ei saa kopioida omiin julkaisuihinsa editoituinakaan ilman alkuperäisen tekijän lupaa. Edes grafiikan muokkaaminen ei poista velvollisuutta pyytää lupa alkuperäisen teoksen tekijältä.

 

 

 


Tampereen yliopiston kirjasto Tiedonhankinnan perusteet