Johdanto
Kirjaston esittely
TiedonhankintaTiedonhaku
Tiedonlähteet
Tiedonhaun arviointi
Viittauskaytännöt
Palautelomake

Tiedonlähteet

Tamcat | Linda | NELLI-portaali

Tamcat

TAMCAT on kirjaston kokoelmatietokanta, joka kattaa tiedot kirjaston aineistosta. Tamcatista löytyy tiedot kirjoista, kurssikirjoista, opinnäytteistä, paperimuotoisista aikakauslehdistä ja elektronisista kirjoista. Osa aineistosta kuuluu lainattaviin kokoelmiin. Ei-lainattavia teoksia, esimerkiksi tutkielmia, voi lukea kirjaston tiloissa.

Tamcatista ei löydy tietoa aikakauslehtiartikkeleista eikä kokoomateosten artikkeleista. Tamcatista ei löydy myöskään kaikkia sanomalehtiä: sanomalehdistä on tehty erillinen luettelo, joka löytyy kirjaston kotisivuilta. Myöskään elektronisia lehtiä ei löydy Tamcatista, vaan niitä kannattaa etsiä NELLI-portaalin kautta.

Tamcatin saatavuusnäyttö kertoo kirjan saatavuustiedot. SIJAINTI–rivi kertoo, missä kirjaston osastossa tietty kirja tai lehti on. Samalta riviltä on nähtävissä, mihin hyllyluokkaan ja minkä sanan mukaan kirja on hyllyyn aakkostettu. Samasta yhteydestä alemmilta riveiltä näkyvät lainassa olevat kappaleet eräpäivineen sekä kirjaan tehdyt varaukset.

Tamcatissa voi tehdä aiheenmukaisia tiedonhakuja erilaisilla kohdistamistavoilla. Tamcat-opasta voi käyttää tiedonhaun apuna. Tietokannasta on käyttäjän myös helppo saada tiedot omista lainatiedoistaan. Käyttäjät voivat myös itsenäisesti tehdä varaukset kirjoihin ja hoitaa lainojen uusinnat internetin kautta.

Tamcat-tietokantaa voi käyttää kuka tahansa, erillistä käyttäjätunnusta ei tarvita. Etäkäytössä Tamcatia kannattaa käyttää Nelli-portaalin kautta, jotta sieltä löytyvät e-kirjat saa auki. Samaa Voyager-kirjastojärjestelmää käyttävät Suomessa muidenkin korkeakoulujen ja yliopistojen kirjastot. Tietokannassa on sama käyttöjärjestelmä kuin Arto-tietokannassa, joten haku on niissä pääpiirteiltään samanlainen.

Linda

Linda on yliopistokirjastojen yhteistietokanta. Se sisältää Suomen kansallisbibliografian sekä viitetiedot yliopistokirjastojen, Eduskunnan kirjaston, Varastokirjaston ja Tilastokirjaston tietokantoihin sisältyvistä kirjoista, aikakauslehdistä ja sarjoista, kartoista, visuaalisesta aineistosta, arkistoista ja elektronisesta aineistosta. Linda sisältää myös tiedot ammattikorkeakoulujen kirjastojen, maakuntakirjastojen ja erikoiskirjastojen aikakauslehdistä.

Jos Tamcat-tietokannasta ei löydy jotain tiettyä julkaisua, seuraavaksi kannattaa tarkistaa Linda-tietokannasta, onko kirja jonkun muun kirjaston kokoelmissa. Lindasta saa selville myös julkaisujen saatavuustiedot. Julkaisun löydyttyä asiakas voi tilata sen Tampereen yliopiston kirjastoon kaukolainaksi tai asioida itse siinä kirjastossa, jonka kokoelmista julkaisu löytyy.

Haku Lindasta ei toimi samaan tapaan kuin haku Tamcatista, ja apua tiedonhakuun voi etsiä mm. hakuoppaasta. Lindassa on kolme hakusivua, yhden laatikon perushaku, useaan hakukenttään kohdistuksen mahdollistava monikenttähaku ja kolmantena on tarkennettu haku.

NELLI-portaali

NELLI on portaali elektronisiin aineistoihin. Nellin avulla löytyvät eri tieteenalojen käytettävissä olevat tiedonlähteet. Nellin kautta on mahdollista etsiä tiettyjä tai tietyn alan tietokantoja ja siirtyä tekemään tiedonhakuja tietokantojen alkuperäisissä hakunäytöissä. Joistakin tietokannoista voidaan tehdä myös yhteishakuja Nellin hakulomakkeilla. Nellin kautta on mahdollisuus myös lukea yksittäisiä elektronisia lehtiä.

 


Tampereen yliopiston kirjasto Tiedonhankinnan perusteet