Johdanto
Kirjaston esittely
Tiedonhankinta
Tiedonhaku
Tiedonlähteet
Tiedonhaun arviointi
Viittauskaytännöt
Palautelomake

Tiedonhankinta

Erityyppistä ja -tasoista tietoa hankitaan monista syistä, niin opiskelun kuin työelämänkin tarpeisiin. Hankimme tietoa keskustelemalla, lukemalla, katselemalla TV:tä, käyttämällä Internetiä tai kysymällä kaverilta, opettajalta, kirjastosta tai virastosta. Tilanteesta riippuen etsimme tietoa sieltä, mistä uskomme sitä saavamme. Käytämme nettiä vapaa-aikanamme ja sen mahdollisuuksia hyödynnetäänkin yhä enemmän. Työelämässä joudutaan usein ammatillisten tiedontarpeiden vuoksi hankkimaan tietoa eri lähteistä ja ainakin Internetin käytön perusteiden hallintaa edellytetään melkein kansalaistaitona. Tiedonhankinta onkin elinikäistä toimintaa. Koska hankintatavat ja lähteet muuttuvat, joudumme pitämään omat tiedonhankinta­taitomme ajan tasalla pystyäksemme vastaamaan muuttuviin tarpeisiin.

Akateemisissa opinnoissa laaditaan kirjallisia esseitä, esitelmiä ja opin­näytetöitä, joiden laatimiseen tarvitaan, osana tehtävän- tai ongelmanratkaisua, ainakin tiedonhankinnan perusteiden tuntemusta. Arkitieto ja netistä haettu yleistieto ei kuitenkaan riitä tutkimuksen tarpeisiin. Yliopistossa kirjallisten töiden laadun varmistaa aiheen kattavan ja tieteellisesti laadukkaan materiaalin kartoitus ja hankinta.

Eri tieteenaloilla käytetään erilaisia tiedonhankinnan menetelmiä ja tiedonlähteitä, mutta ennen perehtymistä niihin on hyvä tietää yleisemminkin eri tiedonlähteistä.

 


Tampereen yliopiston kirjasto Tiedonhankinnan perusteet