Johdanto
Kirjaston esittely
TiedonhankintaTiedonhaku
Tiedonlähteet
Tiedonhaun arviointi
Viittauskaytännöt
Palautelomake

Tiedonhaku

Tiedonhaku on tiedonhankintaa, jossa apuvälineenä käytetään tietokonetta. Tällä kurssilla tiedonhakuja tehdään kirjaston tarjoamista erilaisista elektronisista tiedonlähteistä, lähinnä tietokannoista. Myös avoimen verkon hakukoneet voidaan ottaa mukaan tiedonhakuun. Tiedonhaun huolellinen suunnittelu ja tiedonhakutekniikoiden tuntemus nopeuttavat ja helpottavat hakupalvelujen käyttöä ja parantavat tulosten laatua. Nykypäivänä on myös erittäin tärkeää kyetä rajaamaan hakua, jotta valtaisasta tietomäärästä löydetään itselle relevantti aineisto.

Tiedonhaun suunnittelua helpottaa aiheen jäsentäminen lauseeksi, jossa kaikki keskeiset perustermit tulevat esille. Tiedonhaussa ollaan aina tekemisissä ohjelmistojen kanssa, jotka eivät ymmärrä tiedonhakijan aiheesta mitään, vaan joissa haku perustuu tiedonhakijan muotoilemiin hakulausekkeisiin. On kuitenkin tärkeää muistaa, että riippumatta aiheesta tietoa kannattaa hakea useasta eri tietolähteestä ja usealla eri tavalla. Tässä luvussa keskitytään tiedonhaun suunnitteluun ja sen käytännön toteutukseen.

 

 


Tampereen yliopiston kirjasto Tiedonhankinnan perusteet