Johdanto
Kirjaston esittely
TiedonhankintaTiedonhaku
Tiedonlähteet
Tiedonhaun arviointi
Viittauskaytännöt
Palautelomake

Internet-tiedonlähteitä

Internet on laaja verkottunut systeemi, joka laajenee koko ajan. Usein ajatellaan, että enää ei perinteisiä tiedonlähteitä tarvitse käyttääkään, kun kaiken tiedon voi löytää verkosta. Internetin eli avoimen verkon käytön ongelmana ei olekaan tiedon löytyminen, vaan sen rajaaminen tiedonhaussa niin, ettei suorastaan huku verkon antamaan tietotulvaan, ja samalla niin, että sieltä tunnistaa relevantin ja luotettavan aineiston. Hakukriteereiden valinta kannattaakin miettiä tarkkaan. Internet soveltuu erityisesti yksittäisen faktatiedon ja uusimman tiedon hakupaikaksi. Tieteellisen tiedon etsintään on kuitenkin käytettävä muitakin tiedonlähteitä.

Internet sisältää tuhansia miljoonia www-sivuja eikä mikään hakukone tai aihehakemisto kata tätä kaikkea. Lisäksi viitetietokantojen ja e-lehtipalvelujen (Deep Web) sisältämä tieto jää yleisten hakupalveluiden ja www-sivujen automaattisen indeksoinnin ulkopuolelle. Eivät ole löydettävissä esim. yleis-Googlella, mutta kylläkin Google Scholarin avulla. Kannattaa siis perehtyä useampaan eri tapaan hakea internetistä tietoa.

Internetin tarjoamat tiedonhaun välineet voidaan jaotella eri tavoin. Tällä kurssilla keskitytään aiheenmukaiseen selaukseen ja hakuun (aihehakemistot) sekä hakupalveluesimerkkiin (Google Scholar).

 


Tampereen yliopiston kirjasto Tiedonhankinnan perusteet