Tampereen yliopiston kirjasto
Tiedonhankinnan perusteet

Kurssin opintomateriaali videona

Tiedonhankinnan perusteet -osio kuuluu yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteisiin opintoihin. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii tiedonhankinnan perusteet sekä tiedonhankinnan taidot ja osaa hyödyntää kirjaston tarjoamia palveluja.

© 2005 tietoa sivustosta
Tiedonlähteet Tiedonhaun arviointi Viittauskäytännöt Palautelomake Tiedonhankinta Tiedonhaku Kirjaston esittely Johdanto