Tampereen yliopiston kirjasto - Informaatiotieteiden tiedekunta - Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta
Tiedonhankinnan perusteet

Kurssin opintomateriaali videona

Tiedonhankinnan perusteet -osio kuuluu kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan yhteisiin opintoihin. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii tiedonhankinnan perusteet sekä tiedonhankinnan taidot ja osaa hyödyntää kirjaston tarjoamia palveluja.

© 2005 tietoa sivustosta

 

Tiedonlähteet Tiedonhaun arviointi Viittauskäytännöt Palautelomake Tiedonhankinta Tiedonhaku Kirjaston esittely Johdanto