Tampereen yliopiston kirjasto - Informaatiotieteiden tiedekunta - Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta
Johdanto
Kirjaston esittely
TiedonhankintaTiedonhaku
Tiedonlähteet
Tiedonhaun arviointi
Viittauskaytännöt
Palautelomake

Tiedonhaun arviointi

Tiedonhankinnan onnistuminen

Tiedonhakuprosessi ei pääty varsinaisen tiedonhaun tekemiseen, vaan hakutulos pitää vielä arvioida. Arvioinnissa selvitetään, kuinka hyvin tiedonhaku on onnistunut eli kuinka paljon ja minkälaista aineistoa tiedonhaku on tuottanut tulokseksi. Yleistä kuitenkin on, että hyvää aineistoa jää aina löytymättä.

Aihetta tarkasteltaessa tiedonhakijan näkökulmasta kiinnitetään huomiota:

 • Onko saatu materiaali käyttäjärelevanttia eli hyödyllistä materiaalia juuri tiedontarvitsijalle?
 • Kuinka löydetyn materiaalin saa käyttöönsä?

Usein arvioinnin jälkeen joudutaan tekemään lisätiedonhakuja tai kokonaan uusi tiedonhaku. Jos haun tulokseksi saatu materiaali on aiherelevanttia eli aiheen kannalta hyvää, mutta ei niin hyödyllistä tiedontarvitsijalle tai materiaalia on liikaa tai tulos on olematon, käydään läpi seuraavat:

 • Tunnistettiinko näkökulma, keskeiset käsitteet ja niille hyvät hakusanat?
  • Aiheen rajaukset
  • Oikeat tietokannat
 • Käytettiinkö tiedonhakutekniikoita oikein?
 • Huomioitiinko eri tietokantojen erityispiirteet?
 • Tehtiinkö tiedonhaku useammalla tavalla?
 • Määritetään tiedonhaun aihe ja näkökulma uudestaan

Vaikka arvioinnin jälkeen tulos olisi hyvä, aihettaan voi tarkastella esim. tekemällä uuden tiedonhaun hieman eri tavalla. Aiheeseen voi näin saada uuden, ehkä vieläkin hyödyllisemmän lähestymistavan ja näkökulman.

 


Tampereen yliopiston kirjasto Tiedonhankinnan perusteet