Tampereen yliopiston kirjasto - Informaatiotieteiden tiedekunta - Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta
Johdanto
Kirjaston esittely
TiedonhankintaTiedonhaku
Tiedonlähteet
Tiedonhaun arviointi
Viittauskaytännöt
Palautelomake

Aineiston hankinta

Hakutuloksen arvioinnin jälkeen joutuu myös miettimään, miten löytyneen aineiston saa käsiinsä. Verkossa oleva tiedonmäärä antaa helposti mielikuvan, että kaikki materiaali olisi saatavilla suoraan omalle koneelle, mutta näin ei asian laita kuitenkaan ole.

Jos tietoa on haettu tietokannasta, josta ei voi suoraan avata julkaisua luettavaksi, vaan joka sisältää vain lyhyet viitetiedot julkaisusta, pitää julkaisu etsiä käsiinsä. Viimeistään tässä vaiheessa on pakko palata kirjaston oman kokoelmaluettelo Tamcatin pariin ja tarkistaa, löytyykö julkaisu kirjaston kokoelmista. Jos se ei löydy, täytyy miettiä, kannattaako se esimerkiksi tilata kaukolainaksi tai ostaa omaksi.

Tiedonhakija joutuu usein kohtaamaan tilanteen, jossa hän ei välttämättä saa kaikkea tarpeellista aineistoa, vaikka tietäisi sen olemassaolosta.

 

 

 


Tampereen yliopiston kirjasto Tiedonhankinnan perusteet