Kansanperinteen laitos

Hypermedialaboratorio

MUTEn etusivulle
MUTE - Projekti

mute on musiikinteorian ja -historian oppikurssi. Sen tuottaminen aloitettiin Tampereen Yliopiston opetuksen kehittämisprojektin rahoituksella toukokuussa 1997. Lisärahoitusta on saatu Opetushallitukselta.

ute sisältää oppimäärän, joka kattaa modaalisen ja tonaalisen musiikin peruskäsitteistön ja historialliset kehityslinjat: oppikurssi alkaa kysymyksestä "mikä on ääni" ja päätyy erilaisten musiikillisten muotohahmojen analyysiin. Kurssissa perehdytään säveljärjestelmiin, intervalleihin, asteikkoihin, sointuihin, melodioihin, harmonioihin, rytmeihin ja viritysjärjestelmiin. Siinä on lähinnä harmonia-analyysiin liittyviä interaktiivisia harjoituksia. Lisäksi mutessa on lukuisia soivia MIDI-tiedostoja, joiden avulla erilaisista melodisista, harmonisista ja rytmisistä ilmiöistä saadaan kuulokuva.

mute on tarkoitettu korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja musiikkiopistojen käyttöön. Se sisältää ne musiikin teorian perustiedot ja -taidot, joita tarvitaan ammattiin tähtäävässä musiikin opiskelussa, oli kysymys sitten muusikosta tai musiikkitieteilijästä.

Tampereen Yliopistossa muten primus motorina on ollut Kansanperinteen laitos, jossa musiikkitieteen opintoja harjoitetaan etnomusikologian oppituolin vaikutuspiirissä. Kurssin sisällön tuottamisesta on vastannut suurimmaksi osaksi laitoksen musiikkitieteen opettaja, dipl. säveltäjä Sakari Vainikka. mutea on alusta asti ollut ideoimassa dos. Vesa Kurkela, joka on myös tuottanut osan sen sisällöstä. muten ohjelmoijana on ollut Tahvo Hyötyläinen. Sivut on tuotettu Aleksi Uotilan  ja Sami Someron Tampereen Yliopiston Hypermedialaboratoriossa tuottamalla HTML-sivujen generointi-ohjelmalla. muten graafisen suunnittelun on tehnyt Jussi Pohjolainen.
MUTEn etusivulle