Sointu
Kolmisoinnut
Septimisoinnut
Noonisointu

Sointu

on kolmen tai useamman sävelen samanaikainen sointi. Perinteisessä tonaalisessa musiikissa soinnut rakennetaan päällekkäisistä pienistä ja/tai suurista tersseistä. Soinnun rakenne hahmotetaan aina alimmasta sävelestä lähtien.