Rytmi
Rytmin jaottelut
Tahtilajit
Iskuala
Säe
Lauseke
Sikermä
Parisikermä
Kehyssikermä
Rytmilliset poikkeusjaot
Tasajakoisten normaali- ja ...
Kolmijakoisten normaali- ja ...

Tasajakoisten tahtilajien normaali- ja poikkeusjaot

Aika-arvoja valittaessa on käytettävä poikkeusjakoa lähinnä hitaamman normaalijaon aika-arvoja.

Kokonuotin jaot Puolinuotin jaot Neljäsosanuotin jaot


Sivun asiaa koskeva kuva