Rytmi
Rytmin jaottelut
Tahtilajit
Iskuala
Säe
Lauseke
Sikermä
Parisikermä
Kehyssikermä
Rytmilliset poikkeusjaot
Tasajakoisten normaali- ja ...
Kolmijakoisten normaali- ja ...

Rytmilliset poikkeusjaot

syntyvät siten, että aika-arvoja jaetaan osiin muulla kuin niille luonnollisesti ominaisella tavalla. Tasajakoisessa rytmissä aika-arvojen jakaminen kolmeen, viiteen, kuuteen, seitsemään, yhdeksään jne. osaan on poikkeusjako. Aika-arvojen jakaminen kahteen, neljään, kahdeksaan, kuuteentoista jne osaan on normaalijako.

Kolmijakoisessa rytmissä aika-arvojen jakaminen kahteen, neljään, viiteen, seitsemään, kahdeksaan jne. osaan on poikkeusjako. Aika-arvojen jakaminen kolmeen, kuuteen, yhdeksään jne. osaan on normaalijako.

Poikkeusjakojen nimitykset ovat seuraavat:

  • jako kahteen on duoli
  • jako kolmeen trioli
  • jako neljään kvartoli
  • jako viiteen kvintoli
  • jako kuuteen sekstoli
  • jako seitsemään septoli
  • jako kahdeksaan oktoli
  • jako yhdeksään novemoli
  • jako kymmeneen desimoli