Rytmi
Rytmin jaottelut
Tahtilajit
Iskuala
Säe
Lauseke
Sikermä
Parisikermä
Kehyssikermä
Rytmilliset poikkeusjaot
Tasajakoisten normaali- ja ...
Kolmijakoisten normaali- ja ...

Kehyssikermä

muodostuu kahdesta lausekkeesta, joiden väliin sijoittuu säepari tai yhdestä lausekkeesta ja kahdesta säeparista tai kolmesta lausekkeesta. Pääasia on, että alun musiikillista materiaalia käytetään uudelleen lopussa.

Seuraavan esimerkin säerakenne on a-b-a-b-c-d-c-d-a-b-a-b ja lausekerakenne A-B-A.

Kehyssikermä


Sivun asiaa koskeva kuva