Rytmi
Rytmin jaottelut
Tahtilajit
Iskuala
Säe
Lauseke
Sikermä
Parisikermä
Kehyssikermä
Rytmilliset poikkeusjaot
Tasajakoisten normaali- ja ...
Kolmijakoisten normaali- ja ...

Parisikermä

muodostuu kahdesta lausekkeesta tai lausekkeesta ja säeparista. Seuraavan esimerkin säerakenne on a-b-a-b-c-d-e-f ja lausekerakenne A-B.
Parisikermä


Sivun asiaa koskeva kuva