Rytmi
Rytmin jaottelut
Tahtilajit
Iskuala
Säe
Lauseke
Sikermä
Parisikermä
Kehyssikermä
Rytmilliset poikkeusjaot
Tasajakoisten normaali- ja ...
Kolmijakoisten normaali- ja ...

Sikermä

on musiikillinen muoto, jossa vähintään yksi taite on lausekkeen mittainen. Kuten lausekkeet myös sikermät ovat joko parillisia, kahdenpuoleisia tai jonomaisia.

Monet koraalit ovat parisikermiä. Tavallisin muoto on parillinen lauseke, jota seuraa neljän erillisen säkeen kokonaisuus. Säerakenne on tällöin a-b-a-b-c-d-e-f ja lausekerakenne A-B. Parisikermän lausekerakenne voi myös olla A-A1.

Kahdenpuoleista sikermää kutsutaan kehyssikermäksi. Sen lausekerakenne on A-B-A. Yleensä ensimmäinen taite on täydellinen parillinen lauseke. Toinen ja kolmas taite supistuvat usein säepariksi.

Useita identtisiä säkeistöjä sisältävä säkeistölaulu on muodoltaan jonosikermä. Sen lausekerakenne on A-A-A...