Rytmi
Rytmin jaottelut
Tahtilajit
Iskuala
Säe
Lauseke
Sikermä
Parisikermä
Kehyssikermä
Rytmilliset poikkeusjaot
Tasajakoisten normaali- ja ...
Kolmijakoisten normaali- ja ...

Lauseke

muodostuu 3-6 säkeestä. Lauseke on pienin itsenäisen sävellyksen muoto. Tavallisin on nelisäkeinen lauseke. Yleensä lauseke on joko parillinen tai kahdenpuolinen. Parillisen lausekkeen tavallisin kaava on a-b-a-c tai a-b-a-b1. Kahdenpuolisen lausekkeen kaava on A-B-A, jonka sisällä säkeet voivat ryhmittyä esim. muotoon a-b-c-c-a-b. Joskus lauseke voi olla jonomainen, a-b-c-(d)... tai a-a-a... tai a1-a2-a3...

Parillinen Kahdenpuoleinen Jonomainen


Sivun asiaa koskeva kuva