Rytmi
Rytmin jaottelut
Tahtilajit
Iskuala
Säe
Lauseke
Sikermä
Parisikermä
Kehyssikermä
Rytmilliset poikkeusjaot
Tasajakoisten normaali- ja ...
Kolmijakoisten normaali- ja ...

Säe

muodostuu 2-6 iskualasta. Tavallisin on neljä iskualaa sisältävä säe. Säe on yleensä se musiikillinen kokonaisuus, joka on luontevaa laulaa yhdellä hengityksellä. Säe alkaa korollisella tahtiosalla, jota voi edeltää kohotahti. Kohotahti on koroton tahtiosa, joka on ikäänkuin siirtynyt viimeisen säkeen lopusta ensimmäisen alkuun. Säkeet merkitään usein nuotikirjoitukseen kaarella tai pilkkua muistuttavalla merkillä.

Neli-iskuisia säkeitä Kohotahti


Sivun asiaa koskeva kuva