Rytmi
Rytmin jaottelut
Tahtilajit
Iskuala
Säe
Lauseke
Sikermä
Parisikermä
Kehyssikermä
Rytmilliset poikkeusjaot
Tasajakoisten normaali- ja ...
Kolmijakoisten normaali- ja ...

Iskuala

tarkoittaa korollisen ja sitä seuraavan yhden tai kahden korottoman tahtiosan kokonaisuutta. Tasajakoisessa rytmissä iskuala muodostuu korollisesta ja korottomasta tahtiosasta.

Kolmijakoisessa rytmissä iskuala muodostuu korollisesta ja kahdesta korottomasta tahtiosasta.

Kolmivaihtoinen rytmi muodostuu tasajakoisista iskualoista, jotka ovat eri pituisia suhteessa 2:1.

Viisivaihtoinen rytmi muodostuu kolmijakoisista ja lyhyistä tasajakoisista iskualoista, jotka ovat eri pituisia suheessa 3:2.

Seitsenvaihtoinen rytmi muodostuu tasajakoisista ja kolmijakoisista iskualoista, jotka ovat eri pituisia suhteessa 4:3.

Tasajakoinen Kolmijakoinen Kolmivaihtoinen
Viisivaihtoinen Seitsenvahtoinen


Sivun asiaa koskeva kuva