Rytmi
Rytmin jaottelut
Tahtilajit
Iskuala
Säe
Lauseke
Sikermä
Parisikermä
Kehyssikermä
Rytmilliset poikkeusjaot
Tasajakoisten normaali- ja ...
Kolmijakoisten normaali- ja ...

Tahtilajit

ovat joko tasajakoisia, kolmijakoisia tai näiden yhdistelmiä. Sävellyksen alussa on yleensä tahtiosoitus, jonka ylempi numero ilmoittaa tahtiosien lukumäärän ja alempi aika-arvon.

Nykyisin yleisimmät tasajakoiset tahtilajit ovat 2/4 ja 4/4. Näiden välinen ero on monissa tapauksissa olematon.

Etenkin vanhemmassa musiikissa käytettiin usein alla breve -tahtilajia 2/2 ja suuri alla breve -tahtilajia 4/2.

Kolmijakoisen tahtilajin tahtiosoitus on joko 3/8, 6/8 tai joskus 3/4. Yleensä 3/4 -tahtiosoituksella tarkoitetaan kolmivaihtoista tai kolmitasaista rytmiä.

Tasajakoinen 2/4 Alla breve Suuri alla breve
3/8 tahtilaji 3/4 tahtilaji


Sivun asiaa koskeva kuva