Melodia
Foniat
Keskiajan gregorianiikka
Gregoriaaninen musiikki
Gregoriaaninen melodia
Organumit
Melismaattinen organum
1200-luvun motetti
Keskiajan soitinmusiikki
Isorytmiikka
Imitaatiotekniikat
Renesanssin laulupolyfonia
Monodia
Melodian figurointi
Soinnullinen ajattelu
Fuuga
Sonaatti
Sonaatin teema
Lied
Atonaalisuus
Dodekafonia

Atonaalisuus

on 1900-luvun länsimaisen taidemusiikin valtavirtaus. Sävellajittomassa musiikissa melodian ja harmonian muodostuksen perustana eivät ole duuri- tai molliasteikot eivätkä peristeiset moodit. Niiden paikan ovat valloittaneet erilaiset synteettiset asteikot ja symmetrioihin perustuvat melodia- ja harmoniamuodostelmat tai 12-sävelrivit.

Seuraava esimerkki on Alban Bergin (1885-1935) teini-ikäisenä säveltämästä laulusarjasta. Sen perustana on pianon koskettimistossa havainnollistuva "doorinen symmetria", jossa d ja gis/as -koskettimet ovat symmetrian keskipisteinä.

Nacht