Melodia
Foniat
Keskiajan gregorianiikka
Gregoriaaninen musiikki
Gregoriaaninen melodia
Organumit
Melismaattinen organum
1200-luvun motetti
Keskiajan soitinmusiikki
Isorytmiikka
Imitaatiotekniikat
Renesanssin laulupolyfonia
Monodia
Melodian figurointi
Soinnullinen ajattelu
Fuuga
Sonaatti
Sonaatin teema
Lied
Atonaalisuus
Dodekafonia

Sonaatin teema

saattoi olla paitsi selkeästi päättyvä periodi myös motiivien kehittelyyn ja tiivistymiseen huipentuva jakso, joka on lopusta ikäänkuin avoin. Tällaisesta teemasta on käytetty nimitystä "satsimuotoinen".

Sonaatti no 1