Melodia
Foniat
Keskiajan gregorianiikka
Gregoriaaninen musiikki
Gregoriaaninen melodia
Organumit
Melismaattinen organum
1200-luvun motetti
Keskiajan soitinmusiikki
Isorytmiikka
Imitaatiotekniikat
Renesanssin laulupolyfonia
Monodia
Melodian figurointi
Soinnullinen ajattelu
Fuuga
Sonaatti
Sonaatin teema
Lied
Atonaalisuus
Dodekafonia

Fuuga

oli barokkiajan keskeinen sävellystekniikka. Fuugan teema toimi koko sävellyksen runkona. Teemaan säveltäjä saattoi sisällyttää piirteitä, jotka eivät palvelleet pelkästään absoluuttisia musiikillisia päämääriä.

J.S.Bachin Das wohltemperierte Klavier on yksi merkittävimpiä fuugakokoelmia. Sen ensimmäisen osan ensimmäisen fuugan teemaan säveltäjä on kirjoittanut oman nimensä: teema muodostuu 14 sävelestä, mikä on BACH-nimen kirjainten lukuarvojen summa (A=1, B=2, C=3, H=8). Viimeisen fuugan teemassa on käytetty kaikkia 12 kromaattisen asteikon säveltä, mikä viittaa Bachin käyttämän temperoinnin antamiin mahdollisuuksiin. 200 vuotta myöhemmin syntynyt dodekafonia on barokkimusiikissa ikäänkuin idullaan.

Fuuga I Fuuga XXIV