Melodia
Foniat
Keskiajan gregorianiikka
Gregoriaaninen musiikki
Gregoriaaninen melodia
Organumit
Melismaattinen organum
1200-luvun motetti
Keskiajan soitinmusiikki
Isorytmiikka
Imitaatiotekniikat
Renesanssin laulupolyfonia
Monodia
Melodian figurointi
Soinnullinen ajattelu
Fuuga
Sonaatti
Sonaatin teema
Lied
Atonaalisuus
Dodekafonia

Melodian figurointi

erilaisin korukuvioin oli tyypillistä etenkin tietyille barokkiajan kosketinsoitintyyleille. Korukuviot merkittiin nuottien yhteyteen eräänlaisilla pikakirjoitussymboleilla. Soittajat saattoivat improvisoida musiikkiin myös omia korujaan. Barokkimusiikille ominainen idiomaattinen sävellystapa tarkoittaa, että soittimen luontaiset ominaisuudet otettiin tarkoin huomioon musiikillisessa ilmaisussa.

Seuraavissa esimerkeissä korukuviot on ensin merkitty symboleilla ja sen jälkeen kirjoitettu nuotein.

La Galante - ylempi La Galante - alempi