Melodia
Foniat
Keskiajan gregorianiikka
Gregoriaaninen musiikki
Gregoriaaninen melodia
Organumit
Melismaattinen organum
1200-luvun motetti
Keskiajan soitinmusiikki
Isorytmiikka
Imitaatiotekniikat
Renesanssin laulupolyfonia
Monodia
Melodian figurointi
Soinnullinen ajattelu
Fuuga
Sonaatti
Sonaatin teema
Lied
Atonaalisuus
Dodekafonia

Monodia

oli 1600-luvun innovaatio. Se tarkoittaa harmoniavirtailulla säestettyä yksiäänistä laulua. Harmonia ei enää ollut eri kuoroäänien melodioiden tuote, vaan itsenäinen musiikin elementti, joka ikäänkuin kannatteli melodiaa. Harmoniavirtailusta nouseva melodianmuodostus on vielä tänäkin päivänä yleinen sävellyksellinen lähtökohta esim. iskelmämusiikissa.

Orfeus