Melodia
Foniat
Keskiajan gregorianiikka
Gregoriaaninen musiikki
Gregoriaaninen melodia
Organumit
Melismaattinen organum
1200-luvun motetti
Keskiajan soitinmusiikki
Isorytmiikka
Imitaatiotekniikat
Renesanssin laulupolyfonia
Monodia
Melodian figurointi
Soinnullinen ajattelu
Fuuga
Sonaatti
Sonaatin teema
Lied
Atonaalisuus
Dodekafonia

Renessanssin vokaalipolyfonia

saavutti lopullisen ilmaisukielensä 1500-luvun jälkipuoliskolla. Säveltämistä hallitsivat tarkoin määritellyt melodian muodostuksen ja harmonian lainalaisuudet. Tämän tradition eräänlaiseksi normiksi on nostettu Giovanni Pierluigi da Palestrina, jonka tyyliä opiskellaan tänäkin päivänä parhaissa eurooppalaisissa konservatorioissa.

Agnus Dei