Melodia
Foniat
Keskiajan gregorianiikka
Gregoriaaninen musiikki
Gregoriaaninen melodia
Organumit
Melismaattinen organum
1200-luvun motetti
Keskiajan soitinmusiikki
Isorytmiikka
Imitaatiotekniikat
Renesanssin laulupolyfonia
Monodia
Melodian figurointi
Soinnullinen ajattelu
Fuuga
Sonaatti
Sonaatin teema
Lied
Atonaalisuus
Dodekafonia

Imitaatiotekniikat

kehittyivät täyteen mittaansa 1400-luvulla. Melodiaa voitiin imitoida neljällä eri tavalla:

  1. Augmenmtaatio tarkoittaa, että alkuperäiset aika-arvot kaksinkertaistuvat
  2. Diminuutio tarkoittaa, että alkuperäiset aika-arvot puolittuvat
  3. Inversio tarkoittaa, että alkuperäisen melodian intervalliliikkeet muuttuvat peilikuvikseen: nousevasta intervallista tulee laskeva ja laskevista nousevia
  4. Retroversio eli rapu tarkoittaa, että alkuperäinen melodia luetaan lopusta alkuun.
Lisäksi voitiin käyttää eri imitaatiotapojen yhdistelmiä.

Seuraavassa esimerkissä ylempi ääni on alemman tarkka diminuutio tai alempi ylemmän tarkka augmentaatio.

Diminuutio tai augmentaatio