Melodia
Foniat
Keskiajan gregorianiikka
Gregoriaaninen musiikki
Gregoriaaninen melodia
Organumit
Melismaattinen organum
1200-luvun motetti
Keskiajan soitinmusiikki
Isorytmiikka
Imitaatiotekniikat
Renesanssin laulupolyfonia
Monodia
Melodian figurointi
Soinnullinen ajattelu
Fuuga
Sonaatti
Sonaatin teema
Lied
Atonaalisuus
Dodekafonia

Isorytmiikka

oli 1300-luvulla ns. ars novan eli "uuden taidon" mukanaan tuoma sävellystekniikka. Se ei perustunut rytmimoodeihin, vaan mensuraalinotaatioon, jossa sävelten aika-arvot ilmaistaan nuotein. Isorytmiikka tarkoittaa, että tietty usein melko pitkä ja komplisoitu rytmiaihe, talea, yhdistettiin melodia-aiheeseen, color. Talea ja color olivat eri pituisia, mistä johtuu, että ne säilyttivät tuoreutensa useaan kertaan toistettuinakin.