Melodia
Foniat
Keskiajan gregorianiikka
Gregoriaaninen musiikki
Gregoriaaninen melodia
Organumit
Melismaattinen organum
1200-luvun motetti
Keskiajan soitinmusiikki
Isorytmiikka
Imitaatiotekniikat
Renesanssin laulupolyfonia
Monodia
Melodian figurointi
Soinnullinen ajattelu
Fuuga
Sonaatti
Sonaatin teema
Lied
Atonaalisuus
Dodekafonia

Keskiajan instrumenttimusiikissa

gregorianiikan vaikutus ei ollut merkittävä. Osin tästä johtuu, että 1200-luvun instrumenttimusiikin melodialinjat ovat laulettuun musiikkiin verrattuna yksinkertaisia. Seuraava esimerkki on soitintanssi.

Soitintanssi