Melodia
Foniat
Keskiajan gregorianiikka
Gregoriaaninen musiikki
Gregoriaaninen melodia
Organumit
Melismaattinen organum
1200-luvun motetti
Keskiajan soitinmusiikki
Isorytmiikka
Imitaatiotekniikat
Renesanssin laulupolyfonia
Monodia
Melodian figurointi
Soinnullinen ajattelu
Fuuga
Sonaatti
Sonaatin teema
Lied
Atonaalisuus
Dodekafonia

1200-luvun motetissa

gregoriaaninen melodia sovitettiin tarkkaan rytmikaavaan, ns. rytmimoodiin, minkä lisäksi teokseen sävellettiin kaksi tai kolme muuta melodiaa. Äänet risteilivät vapaasti toistensa lomassa. Eri kuoroäänillä oli kullakin oma tekstinsä. Esimerkissämme alkuperäinen gregoriaaninen melodia on rytmikaavaan sovitettuna alimmassa äänessä.