Melodia
Foniat
Keskiajan gregorianiikka
Gregoriaaninen musiikki
Gregoriaaninen melodia
Organumit
Melismaattinen organum
1200-luvun motetti
Keskiajan soitinmusiikki
Isorytmiikka
Imitaatiotekniikat
Renesanssin laulupolyfonia
Monodia
Melodian figurointi
Soinnullinen ajattelu
Fuuga
Sonaatti
Sonaatin teema
Lied
Atonaalisuus
Dodekafonia

Melismaattinen organum

kehittyi 1100-luvulla. Siinä alkuperäinen gregoriaaninen melodia esitettiin äärimmilleen harvennetussa rytmissä ja se päälle sävellettiin pitkiä melismaattisia melodialinjoja.