Melodia
Foniat
Keskiajan gregorianiikka
Gregoriaaninen musiikki
Gregoriaaninen melodia
Organumit
Melismaattinen organum
1200-luvun motetti
Keskiajan soitinmusiikki
Isorytmiikka
Imitaatiotekniikat
Renesanssin laulupolyfonia
Monodia
Melodian figurointi
Soinnullinen ajattelu
Fuuga
Sonaatti
Sonaatin teema
Lied
Atonaalisuus
Dodekafonia

Organumit

Ensimmäisiä moniäänisyyden muotoja kutsutaan organumeiksi. Organum syntyi siten, että gregoriaaniseen melodiaan liitettiin toinen melodia, joka seurasi alkuperäistä melodiaa joko kvartin tai kvintin päässä. Säkeen alussa ja lopussa alkuperäinen melodia ja organum-melodia yhtyivät priimiksi. Seuraavassa esimerkissä alkuperäinen gregoriaaninen melodia on ylä-äänessä.