Melodia
Foniat
Keskiajan gregorianiikka
Gregoriaaninen musiikki
Gregoriaaninen melodia
Organumit
Melismaattinen organum
1200-luvun motetti
Keskiajan soitinmusiikki
Isorytmiikka
Imitaatiotekniikat
Renesanssin laulupolyfonia
Monodia
Melodian figurointi
Soinnullinen ajattelu
Fuuga
Sonaatti
Sonaatin teema
Lied
Atonaalisuus
Dodekafonia

Gregoriaaninen melodia

käyttää musiikillisena materiaalinaan jotain kahdeksasta moodista, jotka ovat doorinen, fryyginen, lyydinen ja miksolyydinen autenttinen moodi sekä näiden plagaalit muodot. Moodeja kutsutaan järjestysnumerolla: parittomat moodit ovat autenttisia, parilliset plagaaleja. Autenttinen moodi muodostuu perussävelen ja sen yläoktaavin välisistä sävelistä. Plagaali moodi sisältää sävelet perussävelen alakvartista sen yläkvinttiin.

Gregorianiikassa on käytössä myös sävel b, mikä tekee moodin määrittelyn joskus tulkinnan varaiseksi.