Melodia
Foniat
Keskiajan gregorianiikka
Gregoriaaninen musiikki
Gregoriaaninen melodia
Organumit
Melismaattinen organum
1200-luvun motetti
Keskiajan soitinmusiikki
Isorytmiikka
Imitaatiotekniikat
Renesanssin laulupolyfonia
Monodia
Melodian figurointi
Soinnullinen ajattelu
Fuuga
Sonaatti
Sonaatin teema
Lied
Atonaalisuus
Dodekafonia

Keskiajan gregorianiikka

on kauttaaltaan monofoniaa. Musiikillinen ilmaisu nousee tekstistä, jonka lainalaisuudet luovat melodian esityskäytännön. Alkuperäinen, ennen vuotta 1000 syntynyt gregorianiikka merkittiin muistiin neumikirjoituksen avulla. Neumit olivat tekstin yhteydessä niin sanotusti 'campo aperto', vapaassa tilassa, mistä johtuu, että melodian tarkat intervallisuhteet eivät käyneet ilmi nuottikirjoituksesta. Melodiat osattiin pääsääntöisesti ulkoa. Sen sijaan muuhun esityskäytäntöön, kuten rytmiin ja tempon rubatoihin, neumit antoivat tarkat viitteet.

Vuoden 1000 jälkeen siirryttiin vähitellen käyttämään ns. kvadraattinotaatiota, jossa on neljä nuottiviivaa avaimineen. Tällaisella notaatiolla pystytään ilmaisemaan melodian intervalliliikkeet yhtä tarkasti kuin nykyisinkin käytössä olevalla nuottikirjoituksella.