Melodia
Foniat
Keskiajan gregorianiikka
Gregoriaaninen musiikki
Gregoriaaninen melodia
Organumit
Melismaattinen organum
1200-luvun motetti
Keskiajan soitinmusiikki
Isorytmiikka
Imitaatiotekniikat
Renesanssin laulupolyfonia
Monodia
Melodian figurointi
Soinnullinen ajattelu
Fuuga
Sonaatti
Sonaatin teema
Lied
Atonaalisuus
Dodekafonia

Melodia

on ajassa tapahtuva peräkkäisten sävelten jatkumo. Sävelellä tarkoitetaan tässä yhteydessä tunnistettavaa sävelkorkeutta: pelkkä perkussiivinen tapahtuma ei ole melodia.

Melodia muodostuu sävelkorkeuksista ja sävelten kestosta eli rytmistä. Yleensä melodian tuottamiseen tarvitaan elävä olento: luonnon ilmiöt, kuten tuuli voivat tuottaa satunnaisia melodian tapaisia ilmiöitä, mutta varsinaisia tunnistettavia ja toistettavia melodisia eleitä pystyvät tuottamaan vain ihmiset ja tietyt eläimet, lähinnä linnut. Melodiaa tuottaakseen elolliset olennot käyttävät omaa ääntään. Lisäksi ihmiset ovat kehittäneet melodian tuottamiseen sopivia soittimia eli instrumentteja. Instrumentti on siis väline, jonka avulla korvataan ihmisen oma ääni.