Intervalli
Avosävyiset
Sointusävyiset
Konsonoivat
Dissonoivat
Ylinousevat
Vähennetyt
Käänteisintervalli
Intervallitaulukko

Intervalli

on kahden sävelen välinen ero nuottiviivastolla. Intervallit voidaan jakaa neljään ryhmään:

Avosävyiset Sointusävyiset Konsonoivat
Dissonoivat