Kolmisoinnut
Nelisoinnut
Soinnut eri sävellajeissa
Käännökset
Nelisoinnun käännökset
Käännösten analyysi
Kuoroäänet ja kaksinnus
Soinnun asettelu
Sointufunktiot
Sointuanalyysi
Kadenssit
Lopuketyypit
Muunnesoinnut
Modaaliset
Muita modaalisia
Lainamuunnesointu
Välidominanttisointu
Dominanttiseptimisointu
VII-asteen sointutyypit
Ylinousevat
Modulaatio
..diatonisia
..kromaattisia
..enharmonisia
Hajasävelet
Loma- ja sivusävel
Vaihto- ja ennakkosävel
Pidätys ja urkupiste

Pidätys ja urkupiste

Pidätys on lomasävelen ohella kaikkein käytetyin hajasävel. Pidätykset puretaan yleensä sekuntiliikkeellä alaspäin. Niitä voi olla yhtä aikaa kahdessa tai kolmessakin äänessä. Pidätykset merkitään yleensä sointuanalyysiin numeroilla, jotka kuvaavat pidätyssävelten suhdetta soinnun alimpaan säveleen.

Urkupiste on saanut nimensä siitä, että se on helppo toteuttaa urkujen jalkiolla. Yleensä urkupiste on bassossa dominanttisävelellä ja puretaan lopuksi toonikaan.

Pidätys Urkupiste


Sivun asiaa koskeva kuva