Kolmisoinnut
Nelisoinnut
Soinnut eri sävellajeissa
Käännökset
Nelisoinnun käännökset
Käännösten analyysi
Kuoroäänet ja kaksinnus
Soinnun asettelu
Sointufunktiot
Sointuanalyysi
Kadenssit
Lopuketyypit
Muunnesoinnut
Modaaliset
Muita modaalisia
Lainamuunnesointu
Välidominanttisointu
Dominanttiseptimisointu
VII-asteen sointutyypit
Ylinousevat
Modulaatio
..diatonisia
..kromaattisia
..enharmonisia
Hajasävelet
Loma- ja sivusävel
Vaihto- ja ennakkosävel
Pidätys ja urkupiste

Hajasävelet

ovat sointuun kuulumattomia säveliä, jotka yleensä dissonoivat yhden tai useamman sointusävelen kanssa.

Korottomalla tahtiosalla esiintyviä hajasäveliä ovat:
1. Lomasävelet, jotka muodostavat asteikkoliikkeen kahden sointusävelen välille.
2. Sivusävelet, jotka käyvät sekunnin päässä sointusävelen ylä- tai alapuolella ja palaavat takaisin.
3. Vaihtosävelet, jotka ovat hypyn päässä sointusävelestä.
4. Ennakkosävelet, jotka ennakoivat seuraavaa sointua.

Korollisella tahtiosalla esiintyviä hajasäveliä ovat pidätykset eli dissonoivat synkoopit, joissa yksi tai useampi edellisen soinnun sävel jää soimaan seuraavan soinnun aikana.

Urkupiste on yleensä bassossa paikallaan pysyvä tai toistuva ääni, joka voi konsonoida ja dissonoida vallitsevan sointukudoksen kanssa.