Kolmisoinnut
Nelisoinnut
Soinnut eri sävellajeissa
Käännökset
Nelisoinnun käännökset
Käännösten analyysi
Kuoroäänet ja kaksinnus
Soinnun asettelu
Sointufunktiot
Sointuanalyysi
Kadenssit
Lopuketyypit
Muunnesoinnut
Modaaliset
Muita modaalisia
Lainamuunnesointu
Välidominanttisointu
Dominanttiseptimisointu
VII-asteen sointutyypit
Ylinousevat
Modulaatio
..diatonisia
..kromaattisia
..enharmonisia
Hajasävelet
Loma- ja sivusävel
Vaihto- ja ennakkosävel
Pidätys ja urkupiste

Modulaatio eli sävellajin vaihdos

tarkoittaa siirtymistä sävellajista toiseen. Modulaatiossa musiikki johdatetaan uuden toonikan piiriin, joka vahvistetaan kadenssilla.

Diatonisessa modulaatiossa käytetään sävellajista toiseen siirryttäessä "siltana" eri sävellajeille yhteisiä kolmisointuja. Esim. jos tahdotaan moduloida C-duurista B-duuriin, käytetään yhteisenä sointuna F-duurisointua, joka on C-duurin IV aste ja B-duurin V aste.

Kromaattisessa modulaatiossa sävellajista toiseen siirrytään yleensä välidominanttisoinnun avulla. Esim. jos moduloidaan C-duurista d-molliin, käytetään A-duurisointua, joka on C-duurissa V/II ja d-mollissa V aste. Tämän jälkeen d-molli vahvistetaan kadenssilla.

Enharmonisessa modulaatiossa tulkitaan tietyn soinnun yksi tai useampi sävel enharmonisesti uudelleen, minkä jälkeen päästään uuden toonikan piiriin. Esim. As7-soinnun ges voidaan tulkita fis:ksi, jonka jälkeen sointu ei purkaudu Des-duuriin, vaan c-mollin kvarttisekstisointuun tai G-duuriin. Vähennetty septimisointu on symmetrisenä muodostelmana käyttökelpoinen enharmonisen modulaation vaihdossointu.