Kolmisoinnut
Nelisoinnut
Soinnut eri sävellajeissa
Käännökset
Nelisoinnun käännökset
Käännösten analyysi
Kuoroäänet ja kaksinnus
Soinnun asettelu
Sointufunktiot
Sointuanalyysi
Kadenssit
Lopuketyypit
Muunnesoinnut
Modaaliset
Muita modaalisia
Lainamuunnesointu
Välidominanttisointu
Dominanttiseptimisointu
VII-asteen sointutyypit
Ylinousevat
Modulaatio
..diatonisia
..kromaattisia
..enharmonisia
Hajasävelet
Loma- ja sivusävel
Vaihto- ja ennakkosävel
Pidätys ja urkupiste

Kadenssi- eli lopuketyypit

1. Täyslopuke sisältää kaikki tonaaliset tehot: I-IV(II)-V-I.
2. Lopuke on autenttinen, jos toonikasointua edeltää dominantti: V-I.
3. Lopuke on plagaali, jos toonikasointua edeltää subdominantti: IV-I.
4. Puolilopuke päättyy muuhun kuin I asteen sointuun: I-V.
5. Harhalopukkeessa dominanttisointua seuraa jokin muu kuin I asteen sointu: V-VI

Analysoi seuraavien kadenssien sävellaji ja sointuasteet:

Täyslopuke Harhalopuke


Sivun asiaa koskeva kuva