Kolmisoinnut
Nelisoinnut
Soinnut eri sävellajeissa
Käännökset
Nelisoinnun käännökset
Käännösten analyysi
Kuoroäänet ja kaksinnus
Soinnun asettelu
Sointufunktiot
Sointuanalyysi
Kadenssit
Lopuketyypit
Muunnesoinnut
Modaaliset
Muita modaalisia
Lainamuunnesointu
Välidominanttisointu
Dominanttiseptimisointu
VII-asteen sointutyypit
Ylinousevat
Modulaatio
..diatonisia
..kromaattisia
..enharmonisia
Hajasävelet
Loma- ja sivusävel
Vaihto- ja ennakkosävel
Pidätys ja urkupiste

Kadenssit

ovat sointuvirtailun tiivistymiä, jotka muodostavat tonaalisen musiikin hahmotuksen perustan. Niiden avulla voidaan myös harjoitella sointuanalyysia. Seuraavissa harjoituksissa pitäisi määritellä sävellaji, sointuasteet ja käännökset. Huomaa, että tietyistä I asteen kolmisoinnuista ja V asteen septimisoinnuista puuttuu kvintti. Tällöin I asteen soinnussa perussävel kolminnetaan ja V asteen septimisoinnussa perussävel kaksinnetaan.

Kadenssiharjoitus I Kadenssiharjoitus II


Sivun asiaa koskeva kuva