Kolmisoinnut
Nelisoinnut
Soinnut eri sävellajeissa
Käännökset
Nelisoinnun käännökset
Käännösten analyysi
Kuoroäänet ja kaksinnus
Soinnun asettelu
Sointufunktiot
Sointuanalyysi
Kadenssit
Lopuketyypit
Muunnesoinnut
Modaaliset
Muita modaalisia
Lainamuunnesointu
Välidominanttisointu
Dominanttiseptimisointu
VII-asteen sointutyypit
Ylinousevat
Modulaatio
..diatonisia
..kromaattisia
..enharmonisia
Hajasävelet
Loma- ja sivusävel
Vaihto- ja ennakkosävel
Pidätys ja urkupiste

Sointuanalyysissä

seurataan sointuvirtailua. Aluksi on määriteltävä sävellaji. Sen selvittämiseksi kiinnitetään huomio teoksen etumerkistöön. Seuraavaksi määritellään analysoitavan jakson ensimmäinen ja viimeinen sointu. Usein näillä paikoilla on toonikasointu, joskus myös dominantti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä sointujakson lopun kadenssiin, jossa normaalisti on yhdistelmä dominantti-toonika.

Jos sointuanalyysi tuottaa jatkuvasti pelkästään epätyypillisiä sointuasteita, kuten III ja VI astetta, on syytä epäillä sävellajimäärityksen validiteettia.

Määrittele sävellaji, sointuasteet ja käännökset harjoituksesta. Voit kuunnella harjoitukset napsauttamalla levyjä.

Tunnistamisharjoitus I Tunnistamisharjoitus II


Sivun asiaa koskeva kuva