Kolmisoinnut
Nelisoinnut
Soinnut eri sävellajeissa
Käännökset
Nelisoinnun käännökset
Käännösten analyysi
Kuoroäänet ja kaksinnus
Soinnun asettelu
Sointufunktiot
Sointuanalyysi
Kadenssit
Lopuketyypit
Muunnesoinnut
Modaaliset
Muita modaalisia
Lainamuunnesointu
Välidominanttisointu
Dominanttiseptimisointu
VII-asteen sointutyypit
Ylinousevat
Modulaatio
..diatonisia
..kromaattisia
..enharmonisia
Hajasävelet
Loma- ja sivusävel
Vaihto- ja ennakkosävel
Pidätys ja urkupiste

Nelisointujen käännökset

Perusmuodossa nelisoinnun intervallistruktuuri on terssi-kvintti-septimi. Tällaista sointua kutsutaan septimisoinnuksi. Nelisoinnun terssikäännöksen rakenne on terssi-kvintti-seksti. Sitä kutsutaan kvinttisekstisoinnuksi. Nelisoinnun kvinttikäännöksen rakenne on terssi-kvartti-seksti. Sitä kutsutaan terssikvarttisoinnuksi. Nelisoinnun septimikäännöksen rakenne on sekunti-kvartti-seksti. Sitä kutsutaan sekuntisoinnuksi. Septimisoinnun ja sen käännösten nimissä ilmoitetaan dissonoivan intervallin sijainti suhteessa alimpaan säveleen. Nimissä noudatetaan laskevaa numerojärjestystä 7-6-5-4-3-2.Sivun asiaa koskeva kuva