Asteikot
Pentatoniset asteikot
Permutointi
Diatoniset asteikot
Lyydinen moodi
Jooninen moodi
Miksolyydinen moodi
Doorinen moodi
Aiolinen moodi
Fryyginen moodi
Lokrinen moodi
Moodien symmetria
Duuri-mollijärjestelmä
Erilaiset molliasteikot
Sävellajijärjestelmä
Kromaattinen asteikko
Asteikkomuodostelmia

Asteikot

ovat yleensä yhden oktaavin sisällä asteittain eteneviä viiden, kuuden tai seitsemän erinimisen sävelen muodostelmia. Useimmat eniten käytetyistä asteikoista voidaan hahmottaa kvinttisarjojen perusteella. Perussävelestä eli toonikasta lähtevien nousevien tai laskevien kvinttisarjojen tuottamat sävelet sijoitetaan yhden oktaavin alalle, jolloin tuloksena on suurina sekunteina ja pieninä tersseinä etenevä viisisävelinen pentatoninen asteikko tai pieninä ja suurina sekunteina etenevä seitsensävelinen diatoninen asteikko. Kuusisävelinen heksatoninen asteikko on meidän musiikkikulttuurissamme melko harvinainen. Asteikkoon kuuluvaksi lasketaan yleensä perussävelen yläoktaavi.