Etusivulle

Suunnista
Suunnista

Artikkelit
Artikkelit

Kommentoi
Kommentoi


Manifesti

Eduskunnan hajoittamisesta heinäkuun 18/31 päivänä 1917 ja uusien vaalien toimittamisesta.

Väliaikainen Hallitus on vastaanottanut Eduskunnan adressin heinäkuun 12(25) päivältä samoinkuin sen itsenisesti tekemien korkeimman vallan käyttämistä Suomessa koskevien päätösten sanamuodon. Hallitusmuotonsa nojalla nauttii Suomi ainoastaan Suomen ja Venäjän välisen oikeussuhteen määräämien rajojen sisäpuolella sisäistä itsenäistä itsenäisyyttä, jonka perustuksena on aina katsottu olevan kummankin maan korkeimman valtiovallan haltijoiden yhteisyys. Viimeisen Keisarin valtaistuimelta luopuessa saattoi hänelle kuuluneen vallan täyteläisyys siihen luettuna myäskin Suomen Suuriruhtinaalle kuuluvat oikeudet, siirtyä ainoastaan Venäjän kansan korkeimmalla vallalla varustamalle Väliaikaiselle Hallitukselle. Päinvastaisessa tapauksessa olisivat suuriruhtinaan oikeudet aina tähän päivään saakka katsottavat kuuluviksi hänelle. Väliaikainen Hallitus, joka julkisesti on vannonut säilyttävansä Venäjän Valtion kansalle kuuluvat oikeudet, ei voi luovuttaa niitä ennenkuin Perustuslakiasäätävä Kokous on tehnyt päätöksensä. Katsoen yh edelleenkin velvollisuudekseen ja huolekseen Suomen sisäisen itsenäisyyden suojelemisen ja kehittämisen 7 (20) päivänä maaliskuuta tanä vuonna antamansa manifestin mukaisesti, Väliaikainen Hallitus ei samalla kertaa kuitenkaan voi tunnustaa Suomen Eduskunnalle oikeutta edeltäpäin omavaltaisesti rajoittaa Venäjän tulevan Perustuslakiasäätävän kokouksen tahtoa ja lakkauttaa Venäjän vallan valtuuksia Suomen lainsäädäntöä ja hallintoa koskevissa asioissa. Eduskunnan tekemät päätökset muuttavat kuitenkin mitä oleellisimmin Venäjän ja Suomen välistä oikeussuhdetta ja loukkaavat juuriaan myöten Suomen voimassa olevaa hallitusmuotoa. Harkitkoon Suomen kansa itse kohtalonsa. Ratkaistuksi voi se tulla ainoastaan sopimuksen perustalla Venäjän kansan kanssa. Määrättyään uudet vaalit toimitettaviksi mahdollisimman lyhyessä ajassa, lokakuun 1 ja 2 päivänä uutta lukua kuluvaa vuotta. Väliaikainen Hallitus on nähnyt hyväksi hajoittaa 22 päivänä maaliskuuta (4 päivänä huhtikuuta) vakinaisille Valtiopäiville kokoonkutsumansa Eduskunnan ja määrätä että uuden Eduskunnan on kokoonnuttava viimeistään marraskuun 1 päivänä tätä vuotta; ja tulee siis kaikkien niiden, jotka ovat edustajiksi valitut, aikana, joka lähemmin määrätään, saapua Helsingin kaupunkiin täyttämään velvollisuuksiaan Valtiopäiväjärjestyksen mukaan. Eduskunnan kokoontuessa tulee Hallitus sille jättämään lainmukaista käsittelyä varten esityksen Suomen sisäisten asiain raetakisemisen järjestyksestä.

Annettu Pietarissa heinkuun 18 (31) päivänä 1917.

Pääministeri A. KERENSKIJ.
Pääministerin Sijainen N. NEKRASOV.
Ulkoasiain Ministeri M. TERESCHTSCHENKO.
Pyhän Synodin Yliprokuraattori K. LVOV.
Muonitusministeri A. PJESCHECHONOV.
Maanviljelysministeri Victor TSCHERNOV.
Työministeri M. SKOBELEV.
Oikeusministeri Iv. EFREMOV.
Posti- ja Sähkölennätinlaitosten Ministeri sek Sisäasiainministeriön johtaja Ir. CERETELLI.
Valtiollinen Tarkastaja Iv. GODNEV.

Ministeri Valtiosihteeri K. Enckell.[Etusivulle| Eduskuntavaalit 1917]