Noituus
 

JUMALAN LAKI ASTUU VOIMAAN 

© Timo Kervinen

Uuden ajan alussa, 1500- ja 1600-luvulla, Euroopan maalliset oikeudet alkoivat käyttämään tuomioiden perusteena ns. Mooseksen lakia eli eräitä Raamatun kohtia. Mooseksen laki oli ankara, sillä Jumala ei tuntenut sakkotuomiota. Ruumiinrangaistukset olivat julmia, kuolemanrangaistus tavallinen. Kymmenen käskyn rikkomisesta rangaistiin ankarasti: Mooseksen laki sääti kuolemantuomion jumalanpilkasta, kiroilusta, vanhempiaan vastaan rikkomisesta, väärästä valasta, taposta, koron kiskonnasta, väärästä todistuksesta ja useista seksuaalirikoksista.

Mooseksen laki tuli voimaan myös Ruotsin valtakunnassa. Jo 1530-luvulla Kustaa Vaasan aikana viitattiin Jumalan lakiin. Rahvasta kehotettiin maksamaan kymmennykset ajallaan ja tarkasti. Määräystä perusteltiin "Jumalan ja Ruotsin lailla". Oikeusohjeiksi Mooseksen laki tuli Ruotsissa vuonna 1608. Raamatun lauseet säilyivät oikeusohjeena vuoden 1734 valtakunnan lakiin saakka.

Koko ankaruudessaan lakia ei sovellettu. Useimmiten kuolemantuomiot lievennettiin. Oikeus tuomioiden lieventämiseen oli ensin vain kuninkaalla, sittemmin käytännössä myös hovioikeuksilla. Vuonna 1684 hovioikeuden harkintavalta lopetettiin ja kuningas vaati, että hovioikeus kursailematta vahvisti alioikeuksien antamat lainmukaiset kuolemantuomiot. Aivan johdonmukaista käytäntöä ei syntynyt.

On epäilty, oliko Mooseksen lakia tarkoituskaan noudattaa kirjaimellisesti. Karmea laki oli vallanpitäjän pelottava ase, eivätkä alamaiset voineet tietää, kenen hengen esivalta armahtaisi - jos armahtaisi.

Raamatun kohtiin viitattiin usein myös niissä noitaoikeudenkäynneissä, joissa tuomittiin noitasapattiin lentäneitä noitia. Kuitenkaan sellaisista noidista Raamatussa ei kerrota mitään.

Lähteet: Kjöllerström, Sven, Guds och Sveriges lag under reformationstiden. Gleemps Förlag: Lund 1957; Lappi-Seppälä, Tapio, Teilipyörästä terapiaan. Vankeinhoidon historia-projektin julk. 9. Helsinki 1982, 41-42; Matinolli, Eero, Huomioita oikeuskäsityksestä 1600-ja 1700-luvuilla. Historiallinen Arkisto 58. 1962; Myhrberg, Pertti, Hovioikeudet lain lieventäjinä 1600-luvulla. Lakimies 1977.